Drucken
Hauptkategorie: Blog Articles

Манайхаас тогтвол лавладаг асуултын нэг Германд хэдэн Монгол иргэн удаан хугацаагаар амьдардаг бэ гэсэн  тоог шинэчлэн хүргэж байна. 

2017 оны 12 сарын 31 ны байдлаар ХБНГУ-д 6030 Монгол иргэд оршин сууж байсан бол  2019 оны 12 сарын 31 ны байдлаар 6310 болж өсчээ.  

Германд удаан хугацаагаар амьдарч буй нийт 631 Монголчуудын 2075 нь эрэгтэй, 4510 нь эмэгтэйчүүд байгаа бол үүнээс 

 

 

2019 онд 15 эрэгтэй, 40 эмэгтэй ХБНГУ-ын иргэнээр бүртгүүлсэн байдаг бол 2000 оноос 2019 он хүртэл 767 иргэн ХБНГУ-ын иргэншилд шилжсэн байдаг ажээ.

 

Эх сурвалж: Ausländerzentralregister (AZR)