Drucken

Монгол улсын Гадаад сурталчилгаанд маш хэрэгтэй богино хэмжээний киног 2016 онд Соёлын яамны захиалгаар Германы нэр хүндтэй найруулагч К. Өлшлэгэр, Монгол улсын Соёлын элч О.Оюунтуяа нар хийж байсан билээ. Тус кино Англи, Герман хэл дээр 10, 30 минутын хувилбарууд гарсан бөгөөд тус хувилбарууд Монгол улсын өмч хэлбэрээр хийгджээ.

10 минутын тус хэлбэр нь ямар нэг ТББ ууд болон арга хэмжээний үеэр Германы найз нөхөд, иргэдэд сонирхуулан Аялал жуулчлалыг татахад хувь нэмэр оруулахад маш оновчтой хувилбар юм.

ЭСЯ-наас манай Монгол Германы эдийн засгийн клубийн хүсэлтийг хүлээн авч нийтэд нээлттэй хувилбараар оруулж байна.

https://youtu.be/Urrw2wV0yGE

A Film by

Kurt W. Oehlscläger and Oyuntuya Oyunjargal

On behalf of Ministry of Environment, Green Development and Tourism

and

Tourism for Future NGO of Mongolia

Amara

Film und Fernsehproduktion GmbH