Drucken

Хөх толбо сайн үйлсын төлөөх сагсан бөмбөгийн нээлттэй тэмцээний дүн.

 

Тэмцээнд оролцсон бүх тамирчид дэмжигчиддээ маш их баярлалаа.

Тэргүүн байранд орсон багууд: 

эмэгтэй 35-44 нас 

алт - Кристал, Австри улс

мөнгө - Цог, Герман улс

хүрэл - ILT, Чех улс

 

эмэгтэй 45-аас дээш

алт - Цог, Герман улс

мөнгө - Од, Швед улс

хүрэл - Андууд, Польш улс

 

эрэгтэй, 38-44 нас

алт - МонБер, Герман улс

мөнгө - Хөх монгол, Чех улс

хүрэл - Од, Швед улс

 

эрэгтэй, 45-49 нас

алт - МонБер, Герман улс

мөнгө - Цог, Герман улс

хүрэл - Хөх толбо, Монгол улс

 

эрэгтэй, 50-аас дээш

алт - Хөх толбо, Монгол улс

мөнгө - Цог, Герман улс

хүрэл - Гэрэгэ, Франц улс.

 

Шилдэг тоглогч : 

50-дээш ангилал - Алтанхуяг, Хөх толбо

45-49 ангилал - Баттөмөр, МонБер

38-44 ангилал - Сансар, МонБер

эмэгтэй 45-дээш - Тамжид, Цог Берлин 

эм, 35-44 ангилал - Намжилмаа, Кристал.

 

Удахгүй дэлгэрэнгүй болон бусад багуудын зурагтай дэлгэрэнгүй мэдээ орно.